Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

”Wzrost konkurencyjności firmy JAM-STAL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej poprzez uruchomienie produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych”

JAM-STAL Sp. z o.o.

 

Wartość projektu wynosi 1 952 000,00 PLN

W tym wartość dofinansowania 749 920,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl